💪 Help Improve Coinranking

Markets - Page 5

Markets USDC price 24h trade volume 24h volume Recommended
201 COMP/USDC OKX
$ 1.003
$ 164,310.20
$ 164,310.20
$ 1.00
202 KLAY/USDC OKX
$ 1.003
$ 163,632.79
$ 163,632.79
$ 1.00
203 GLMR/USDC OKX
$ 1.003
$ 162,291.42
$ 162,291.42
$ 1.00
204 THETA/USDC OKX
$ 1.003
$ 161,948.12
$ 161,948.12
$ 1.00
205 HNT/USDC OKX
$ 1.003
$ 160,757.00
$ 160,757.00
$ 1.00
206 ANT/USDC OKX
$ 1.003
$ 157,259.44
$ 157,259.44
$ 1.00
207 WBTC/USDC Uniswap v3 (Polygon)
$ 1.003
$ 155,671.91
$ 155,671.91
$ 1.00
208 MXC/USDC OKX
$ 1.003
$ 153,891.57
$ 153,891.57
$ 1.00
209 ALGO/USDC BitMart
$ 1.003
$ 152,984.99
$ 152,984.99
$ 1.00
210 USDC/TSUKA Uniswap v3
$ 0.9943
$ 152,800.19
$ 152,800.19
$ 0.9943
211 USDC/USDT Uniswap v2
$ 1.002
$ 148,631.24
$ 148,631.24
$ 1.00
212 USDC/GYEN Uniswap v3
$ 1.0000
$ 148,318.24
$ 148,318.24
$ 1.00
213 VRA/USDC OKX
$ 1.003
$ 145,470.10
$ 145,470.10
$ 1.00
214 BNB/USDC PancakeSwap v2
$ 1.002
$ 144,242.20
$ 144,242.20
$ 1.00
215 WAS/USDC Uniswap v3
$ 1.003
$ 143,944.34
$ 143,944.34
$ 1.00
216 RAD/USDC Uniswap v2
$ 1.002
$ 143,936.41
$ 143,936.41
$ 1.00
217 USDC/BNB PancakeSwap v2
$ 1.006
$ 143,676.74
$ 143,676.74
$ 1.01
218 USDC/CQT SushiSwap
$ 1.014
$ 142,093.86
$ 142,093.86
$ 1.01
219 GEAR/USDC OKX
$ 1.003
$ 138,900.42
$ 138,900.42
$ 1.00
220 USDC/USDT Exmo
$ 1.003
$ 138,568.95
$ 138,568.95
$ 1.00
221 AVAX/USDC Bitget
$ 1.003
$ 135,310.00
$ 135,310.00
$ 1.00
222 UNI/USDC Bitget
$ 1.003
$ 134,629.54
$ 134,629.54
$ 1.00
223 USDC/GNS Uniswap v3 (Polygon)
$ 1.007
$ 132,894.24
$ 132,894.24
$ 1.01
224 SOL/USDC Bitget
$ 1.003
$ 132,643.87
$ 132,643.87
$ 1.00
225 LTC/USDC Kucoin
$ 1.003
$ 132,016.51
$ 132,016.51
$ 1.00
226 SLG/USDC Bybit
$ 1.003
$ 132,001.04
$ 132,001.04
$ 1.00
227 USDC/FOLD Uniswap v3
$ 1.003
$ 130,247.90
$ 130,247.90
$ 1.00
228 JASMY/USDC Kucoin
$ 1.003
$ 130,176.81
$ 130,176.81
$ 1.00
229 DOSE/USDC Kucoin
$ 1.003
$ 128,993.27
$ 128,993.27
$ 1.00
230 AGLD/USDC OKX
$ 1.003
$ 128,563.91
$ 128,563.91
$ 1.00
231 USDD/USDC BitMart
$ 1.003
$ 128,561.20
$ 128,561.20
$ 1.00
232 ATOM/USDC Bitget
$ 1.003
$ 128,093.26
$ 128,093.26
$ 1.00
233 RBN/USDC Uniswap v3
$ 1.003
$ 127,820.09
$ 127,820.09
$ 1.00
234 GALA/USDC OKX
$ 1.003
$ 125,511.33
$ 125,511.33
$ 1.00
235 USDC/ETH Exmo
$ 1.002
$ 124,183.37
$ 124,183.37
$ 1.00
236 USDC/CAD Kraken
$ 0.9924
$ 124,157.68
$ 124,157.68
$ 0.9924
237 HTO/USDC BitMart
$ 1.003
$ 122,908.48
$ 122,908.48
$ 1.00
238 SOL/USDC BitMart
$ 1.003
$ 122,866.85
$ 122,866.85
$ 1.00
239 TAMA/USDC OKX
$ 1.003
$ 121,382.30
$ 121,382.30
$ 1.00
240 ATOM/USDC Kucoin
$ 1.003
$ 120,993.58
$ 120,993.58
$ 1.00
241 UNI/USDC Uniswap v3
$ 1.003
$ 119,862.62
$ 119,862.62
$ 1.00
242 IOST/USDC OKX
$ 1.003
$ 119,603.61
$ 119,603.61
$ 1.00
243 DAI/USDC Uniswap v2
$ 1.002
$ 119,409.69
$ 119,409.69
$ 1.00
244 YFII/USDC OKX
$ 1.003
$ 117,550.36
$ 117,550.36
$ 1.00
245 DOGE/USDC Bitget
$ 1.003
$ 116,020.63
$ 116,020.63
$ 1.00
246 STARL/USDC OKX
$ 1.003
$ 115,858.45
$ 115,858.45
$ 1.00
247 TRX/USDC Bitget
$ 1.003
$ 115,852.89
$ 115,852.89
$ 1.00
248 USDC/BTC Exmo
$ 1.003
$ 114,122.02
$ 114,122.02
$ 1.00
249 LDO/USDC BitMart
$ 1.003
$ 114,039.28
$ 114,039.28
$ 1.00
250 SRM/USDC OKX
$ 1.003
$ 111,932.27
$ 111,932.27
$ 1.00
Previous
Next
Markets 1,452
24h trade volume $ 2.37 billion