Verasity (VRA) icon

Verasity (VRA) markets

All 42 Verasity (VRA) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets Asc VRA price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 VRA/BTC Bittrex
$ 0.02702
$ 11,247.76
$ 11,247.76
$ 0.02702
2 VRA/BTC Gate.io
$ 0.02697
$ 39,028.77
$ 39,028.77
$ 0.02697
3 VRA/USDT BitMart
$ 0.02688
$ 54,376.19
$ 54,376.19
$ 0.02688
4 ETH/VRA Uniswap v3
$ 0.02675
$ 308,469.03
$ 308,469.03
$ 0.02675
5 VRA/KRW Bithumb
$ 0.03159
$ 330,603.57
$ 330,603.57
$ 0.03159
6 VRA/IDR Indodax
$ 0.02692
$ 781,966.74
$ 781,966.74
$ 0.02692
7 VRA/BTC Kucoin
$ 0.02698
$ 1.06 million
$ 1.06 million
$ 0.02698
$ 0.02693
$ 1.39 million
$ 1.39 million
$ 0.02693
9 VRA/USDT Bittrex
$ 0.02695
$ 1.40 million
$ 1.40 million
$ 0.02695
10 VRA/USDT Gate.io
$ 0.02691
$ 3.94 million
$ 3.94 million
$ 0.02691
11 VRA/USDT Kucoin
$ 0.02691
$ 15.18 million
$ 15.18 million
$ 0.02691
12 VRA/USDT ProBit
$ 0.02651
$ 15.95
$ 15.95
$ 0.02651
13 VRA/BTC ProBit
$ 0.02701
$ 30.42
$ 30.42
$ 0.02701
14 VRA/ETH HitBTC
$ 0.02665
$ 32.32
$ 32.32
$ 0.02665
15 VRA/ETH ProBit
$ 0.03073
$ 33.96
$ 33.96
$ 0.03073
16 VRA/ETH Bilaxy
$ 0.02849
$ 5,009.45
$ 5,009.45
$ 0.02849
17 VRA/ETH Bittrex
$ 0.02682
$ 6,752.85
$ 6,752.85
$ 0.02682
18 VRA/USDT Bitrue
$ 0.02629
$ 24,125.11
$ 24,125.11
$ 0.02629
19 VRA/USDT CoinEx
$ 0.02657
$ 29,796.09
$ 29,796.09
$ 0.02657
20 VRA/BTC HitBTC
$ 0.02781
$ 33,634.26
$ 33,634.26
$ 0.02781
21 ETH/VRA Uniswap v2
$ 0.02675
$ 98,587.62
$ 98,587.62
$ 0.02675
Previous
1
Next
Markets 42
24u trade volume $ 24.24 million