Verasity (VRA) icon

Verasity (VRA) markets

All 42 Verasity (VRA) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets VRA price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 VRA/USDT Kucoin
$ 0.02878
$ 26.15 million
$ 26.15 million
$ 0.02878
2 VRA/USDT Gate.io
$ 0.02875
$ 6.79 million
$ 6.79 million
$ 0.02875
3 VRA/BTC Kucoin
$ 0.02874
$ 2.62 million
$ 2.62 million
$ 0.02874
4 VRA/USDT OKEx
$ 0.02900
$ 2.54 million
$ 2.54 million
$ 0.02900
5 VRA/USDT Bittrex
$ 0.02894
$ 1.03 million
$ 1.03 million
$ 0.02894
6 VRA/IDR Indodax
$ 0.02889
$ 950,053.72
$ 950,053.72
$ 0.02889
7 ETH/VRA Uniswap v3
$ 0.02879
$ 208,484.38
$ 208,484.38
$ 0.02879
8 VRA/KRW Bithumb
$ 0.03215
$ 156,624.40
$ 156,624.40
$ 0.03215
9 VRA/USDT BitMart
$ 0.02829
$ 70,955.20
$ 70,955.20
$ 0.02829
10 VRA/BTC Gate.io
$ 0.02876
$ 61,292.94
$ 61,292.94
$ 0.02876
11 VRA/BTC Bittrex
$ 0.02867
$ 42,278.03
$ 42,278.03
$ 0.02867
12 ETH/VRA Uniswap v2
$ 0.02879
$ 62,100.50
$ 62,100.50
$ 0.02879
13 VRA/USDT Bitrue
$ 0.02926
$ 50,476.10
$ 50,476.10
$ 0.02926
14 VRA/USDT CoinEx
$ 0.02863
$ 31,847.05
$ 31,847.05
$ 0.02863
15 VRA/BTC HitBTC
$ 0.02838
$ 13,114.86
$ 13,114.86
$ 0.02838
16 VRA/USDT ProBit
$ 0.02870
$ 5,465.93
$ 5,465.93
$ 0.02870
17 VRA/ETH Bilaxy
$ 0.02975
$ 4,649.46
$ 4,649.46
$ 0.02975
18 VRA/ETH Bittrex
$ 0.02876
$ 4,200.23
$ 4,200.23
$ 0.02876
19 VRA/ETH HitBTC
$ 0.02848
$ 971.49
$ 971.49
$ 0.02848
20 VRA/BTC ProBit
$ 0.02863
$ 184.57
$ 184.57
$ 0.02863
21 VRA/ETH ProBit
$ 0.03108
$ 34.35
$ 34.35
$ 0.03108
Previous
1
Next
Markets 42
24u trade volume $ 40.62 million