Verasity (VRA) icon

Verasity (VRA) markets

All 42 Verasity (VRA) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets VRA price 24u trade volume Desc 24h volume Desc Recommended
1 VRA/USDT Kucoin
$ 0.02654
$ 15.01 million
$ 15.01 million
$ 0.02654
2 VRA/USDT Gate.io
$ 0.02658
$ 3.99 million
$ 3.99 million
$ 0.02658
$ 0.02648
$ 1.38 million
$ 1.38 million
$ 0.02648
4 VRA/USDT Bittrex
$ 0.02657
$ 1.36 million
$ 1.36 million
$ 0.02657
5 VRA/BTC Kucoin
$ 0.02664
$ 1.05 million
$ 1.05 million
$ 0.02664
6 VRA/IDR Indodax
$ 0.02668
$ 818,530.67
$ 818,530.67
$ 0.02668
7 VRA/KRW Bithumb
$ 0.03183
$ 321,397.46
$ 321,397.46
$ 0.03183
8 ETH/VRA Uniswap v3
$ 0.02662
$ 275,324.66
$ 275,324.66
$ 0.02662
9 VRA/USDT BitMart
$ 0.02644
$ 53,677.89
$ 53,677.89
$ 0.02644
10 VRA/BTC Gate.io
$ 0.02677
$ 39,582.53
$ 39,582.53
$ 0.02677
11 VRA/BTC Bittrex
$ 0.02656
$ 10,957.25
$ 10,957.25
$ 0.02656
12 ETH/VRA Uniswap v2
$ 0.02662
$ 82,934.46
$ 82,934.46
$ 0.02662
13 VRA/BTC HitBTC
$ 0.02777
$ 33,590.01
$ 33,590.01
$ 0.02777
14 VRA/USDT CoinEx
$ 0.02658
$ 29,549.09
$ 29,549.09
$ 0.02658
15 VRA/USDT Bitrue
$ 0.02603
$ 24,468.92
$ 24,468.92
$ 0.02603
16 VRA/ETH Bittrex
$ 0.02676
$ 6,735.76
$ 6,735.76
$ 0.02676
17 VRA/ETH Bilaxy
$ 0.02823
$ 4,986.63
$ 4,986.63
$ 0.02823
18 VRA/ETH ProBit
$ 0.03069
$ 33.92
$ 33.92
$ 0.03069
19 VRA/ETH HitBTC
$ 0.02658
$ 32.24
$ 32.24
$ 0.02658
20 VRA/BTC ProBit
$ 0.02701
$ 30.41
$ 30.41
$ 0.02701
21 VRA/USDT ProBit
$ 0.02651
$ 15.95
$ 15.95
$ 0.02651
Previous
1
Next
Markets 42
24u trade volume $ 24.17 million