Verasity (VRA) icon

Verasity (VRA) markets

All 42 Verasity (VRA) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets VRA price Desc 24u trade volume 24h volume Recommended
1 VRA/KRW Bithumb
$ 0.03307
$ 148,759.50
$ 148,759.50
$ 0.03307
2 VRA/IDR Indodax
$ 0.02868
$ 940,393.52
$ 940,393.52
$ 0.02868
3 VRA/BTC Gate.io
$ 0.02847
$ 60,320.24
$ 60,320.24
$ 0.02847
4 VRA/USDT BitMart
$ 0.02846
$ 71,345.42
$ 71,345.42
$ 0.02846
5 VRA/BTC Kucoin
$ 0.02836
$ 2.57 million
$ 2.57 million
$ 0.02836
6 VRA/USDT Gate.io
$ 0.02824
$ 6.79 million
$ 6.79 million
$ 0.02824
7 VRA/USDT OKEx
$ 0.02822
$ 2.50 million
$ 2.50 million
$ 0.02822
8 VRA/USDT Kucoin
$ 0.02820
$ 25.33 million
$ 25.33 million
$ 0.02820
9 VRA/USDT Bittrex
$ 0.02820
$ 998,405.29
$ 998,405.29
$ 0.02820
10 ETH/VRA Uniswap v3
$ 0.02820
$ 208,290.35
$ 208,290.35
$ 0.02820
11 VRA/BTC Bittrex
$ 0.02809
$ 40,759.33
$ 40,759.33
$ 0.02809
12 VRA/ETH ProBit
$ 0.03093
$ 34.19
$ 34.19
$ 0.03093
13 VRA/ETH Bilaxy
$ 0.02966
$ 4,459.78
$ 4,459.78
$ 0.02966
14 VRA/USDT ProBit
$ 0.02870
$ 5,465.93
$ 5,465.93
$ 0.02870
15 VRA/USDT Bitrue
$ 0.02860
$ 50,668.56
$ 50,668.56
$ 0.02860
16 VRA/BTC ProBit
$ 0.02845
$ 183.42
$ 183.42
$ 0.02845
17 VRA/ETH HitBTC
$ 0.02841
$ 969.09
$ 969.09
$ 0.02841
18 VRA/ETH Bittrex
$ 0.02835
$ 4,137.81
$ 4,137.81
$ 0.02835
19 VRA/BTC HitBTC
$ 0.02828
$ 13,070.03
$ 13,070.03
$ 0.02828
20 ETH/VRA Uniswap v2
$ 0.02820
$ 62,244.34
$ 62,244.34
$ 0.02820
21 VRA/USDT CoinEx
$ 0.02819
$ 33,237.30
$ 33,237.30
$ 0.02819
Previous
1
Next
Markets 42
24u trade volume $ 39.68 million