Verasity (VRA) icon

Verasity (VRA) markets

All 41 Verasity (VRA) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets Asc VRA price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 VRA/USDT Poloniex
$ 0.008131
$ 45.04
$ 45.04
$ 0.00813
2 VRA/BTC Gate.io
$ 0.008298
$ 645.85
$ 645.85
$ 0.00830
3 VRA/BTC Bittrex
$ 0.008387
$ 690.32
$ 690.32
$ 0.00839
4 VRA/USDT Bittrex
$ 0.008150
$ 3,839.58
$ 3,839.58
$ 0.00815
5 WETH/VRA Uniswap v3
$ 0.008182
$ 31,627.34
$ 31,627.34
$ 0.00818
6 VRA/KRW Bithumb
$ 0.008298
$ 72,692.05
$ 72,692.05
$ 0.00830
7 VRA/BTC Kucoin
$ 0.008202
$ 115,247.67
$ 115,247.67
$ 0.00820
8 VRA/IDR Indodax
$ 0.008179
$ 190,121.53
$ 190,121.53
$ 0.00818
$ 0.008186
$ 365,515.95
$ 365,515.95
$ 0.00819
10 VRA/USDT Gate.io
$ 0.008186
$ 2.06 million
$ 2.06 million
$ 0.00819
11 VRA/USDT Kucoin
$ 0.008188
$ 6.73 million
$ 6.73 million
$ 0.00819
12 VRA/ETH Bittrex
$ 0.007957
$ 8.53
$ 8.53
$ 0.00796
13 VRA/ETH ProBit
$ 0.007039
$ 19.68
$ 19.68
$ 0.00704
14 VRA/BTC ProBit
$ 0.009303
$ 36.67
$ 36.67
$ 0.00930
15 VRA/USDT ProBit
$ 0.007900
$ 200.26
$ 200.26
$ 0.00790
16 VRA/BTC HitBTC
$ 0.008104
$ 1,523.74
$ 1,523.74
$ 0.00810
17 VRA/USDT Bitrue
$ 0.008070
$ 4,371.23
$ 4,371.23
$ 0.00807
18 VRA/USDT Crypto.com
$ 0.008196
$ 11,551.07
$ 11,551.07
$ 0.00820
19 VRA/USDT Bitget
$ 0.007734
$ 15,305.84
$ 15,305.84
$ 0.00773
20 VRA/USDT CoinEx
$ 0.008233
$ 19,321.84
$ 19,321.84
$ 0.00823
21 ETH/VRA Uniswap v2
$ 0.008182
$ 118,407.34
$ 118,407.34
$ 0.00818
22 VRA/USDT AscendEX (BitMax)
$ 0.008165
$ 124,863.47
$ 124,863.47
$ 0.00817
23 VRA/USDT MEXC Global
$ 0.008168
$ 184,250.80
$ 184,250.80
$ 0.00817
24 VRA/USDT BingX
$ 0.008190
$ 265,410.76
$ 265,410.76
$ 0.00819
Previous
1
Next
Markets 41
24u trade volume $ 10.32 million