Markets

Markets VRA price (desc) 24h trade volume 24h volume Recommended
1 VRA/USDT Bitforex
$ 0.00513
$ 38,150.32
$ 38,150.32
$ 0.00513
2 VRA/KRW Bithumb
$ 0.00513
$ 330,837.34
$ 330,837.34
$ 0.00513
$ 0.00512
$ 1.05 million
$ 1.05M
$ 0.00512
4 VRA/USDT Bitget
$ 0.00511
$ 46,622.97
$ 46,622.97
$ 0.00511
5 VRA/BTC Gate.io
$ 0.00511
$ 5,993.13
$ 5,993.13
$ 0.00511
6 VRA/USDT Bybit
$ 0.00511
$ 170,226.01
$ 170,226.01
$ 0.00511
7 VRA/USDT Crypto.com
$ 0.00511
$ 96,071.93
$ 96,071.93
$ 0.00511
8 VRA/USDT MEXC Global
$ 0.00511
$ 401,014.20
$ 401,014.20
$ 0.00511
9 VRA/USD Crypto.com
$ 0.00511
$ 82,272.58
$ 82,272.58
$ 0.00511
10 VRA/USDT Gate.io
$ 0.00510
$ 3.10 million
$ 3.10M
$ 0.00510
11 WETH/VRA Uniswap v2 (Ethereum)
$ 0.00508
$ 83,539.96
$ 83,539.96
$ 0.00508
12 VRA/USD Bitfinex
$ 0.00508
$ 19,600.92
$ 19,600.92
$ 0.00508
13 VRA/USDT Huobi Global
$ 0.00508
$ 18,886.80
$ 18,886.80
$ 0.00508
14 VRA/USDC Kucoin
$ 0.00507
$ 14,888.67
$ 14,888.67
$ 0.00507
15 VRA/BTC Kucoin
$ 0.00507
$ 123,702.63
$ 123,702.63
$ 0.00507
16 VRA/USDT Kucoin
$ 0.00507
$ 6.62 million
$ 6.62M
$ 0.00507
17 VRA/USDT Bitfinex
$ 0.00506
$ 29,089.86
$ 29,089.86
$ 0.00506
18 WETH/VRA Uniswap v3
$ 0.00504
$ 537,413.01
$ 537,413.01
$ 0.00504
19 VRA/USDT BitMart
$ 0.00501
$ 21,313.29
$ 21,313.29
$ 0.00501
20 VRA/WETH Uniswap v2 (Ethereum)
$ 0.00491
$ 80,496.77
$ 80,496.77
$ 0.00491
21 VRA/USDT Bittrex
$ 0.00513
$ 904.99
$ 904.99
$ 0.00513
22 VRA/USDT CoinW
$ 0.00513
$ 312,654.22
$ 312,654.22
$ 0.00513
23 VRA/ETH Bilaxy
$ 0.00512
$ 18,688.86
$ 18,688.86
$ 0.00512
24 VRA/BRL NovaDAX
$ 0.00512
$ 19,573.75
$ 19,573.75
$ 0.00512
25 VRA/USDT XT.COM
$ 0.00511
$ 310,408.98
$ 310,408.98
$ 0.00511
26 VRA/USDT BingX
$ 0.00510
$ 90,524.18
$ 90,524.18
$ 0.00510
27 VRA/IDR Indodax
$ 0.00510
$ 209,963.91
$ 209,963.91
$ 0.00510
28 VRA/USDT Bibox
$ 0.00509
$ 63,366.13
$ 63,366.13
$ 0.00509
29 VRA/USDT CoinEx
$ 0.00506
$ 12,667.02
$ 12,667.02
$ 0.00506
30 VRA/BTC HitBTC
$ 0.00506
$ 3,235.35
$ 3,235.35
$ 0.00506
31 VRA/BTC ProBit
$ 0.00505
$ 3.69
$ 3.69
$ 0.00505
32 VRA/USDT LBank
$ 0.00498
$ 67,691.95
$ 67,691.95
$ 0.00498
33 VRA/USDT Poloniex
$ 0.00495
$ 369.93
$ 369.93
$ 0.00495
34 VRA/USDT LATOKEN
$ 0.00491
$ 79,828.88
$ 79,828.88
$ 0.00491
35 VRA/USD HitBTC
$ 0.00473
$ 3,007.13
$ 3,007.13
$ 0.00473
Previous
1
Next
Markets 35
24h trade volume $ 14.06 million