⭐️ New: crypto exchange reviews! ⭐️
Freyrchain (FREC) icon

Freyrchain (FREC) markets by trading volume

All 5 Freyrchain (FREC) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets FREC price 24u trade volume 24h volume
1 FREC/ETH Coinegg
$ 0.000222
$ 0
$ 0
$ 0.000222
2 FREC/BTC Coinegg
$ 0.000092
$ 0
$ 0
$ 0.000092
3 FREC/USD HitBTC
$ 0.000155
$ 0
$ 0
$ 0.000155
4 FREC/ETH HitBTC
$ 0.000154
$ 0
$ 0
$ 0.000154
5 FREC/BTC HitBTC
$ 0.000147
$ 0
$ 0
$ 0.000147
Markets 5
24u trade volume $ 0