Nervos Network (CKB) icon

Nervos Network (CKB) markets

All 53 Nervos Network (CKB) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets CKB price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 CKB/USDT Binance
$ 0.01495
$ 11.24 million
$ 11.24 million
$ 0.01495
2 CKB/USDT Huobi Global
$ 0.01503
$ 3.96 million
$ 3.96 million
$ 0.01503
3 CKB/BUSD Binance
$ 0.01495
$ 1.72 million
$ 1.72 million
$ 0.01495
4 CKB/BTC Binance
$ 0.01515
$ 1.29 million
$ 1.29 million
$ 0.01515
5 CKB/KRW Bithumb
$ 0.01549
$ 1.13 million
$ 1.13 million
$ 0.01549
6 CKB/BTC Huobi Global
$ 0.01503
$ 669,241.43
$ 669,241.43
$ 0.01503
7 CKB/USDT Kucoin
$ 0.01498
$ 596,224.71
$ 596,224.71
$ 0.01498
8 CKB/IDR Indodax
$ 0.01508
$ 436,741.64
$ 436,741.64
$ 0.01508
9 CKB/KRW Coinone
$ 0.01592
$ 259,382.59
$ 259,382.59
$ 0.01592
10 CKB/USDT Gate.io
$ 0.01504
$ 249,228.90
$ 249,228.90
$ 0.01504
11 CKB/USDT Crypto.com
$ 0.01500
$ 124,893.42
$ 124,893.42
$ 0.01500
12 CKB/BTC Kucoin
$ 0.01495
$ 51,457.51
$ 51,457.51
$ 0.01495
13 CKB/USDT Bithumb Global
$ 0.01515
$ 47,887.70
$ 47,887.70
$ 0.01515
14 CKB/USDT WazirX
$ 0.01516
$ 28,026.32
$ 28,026.32
$ 0.01516
15 CKB/USDT Bittrex
$ 0.01502
$ 12,289.16
$ 12,289.16
$ 0.01502
16 CKB/BTC Bittrex
$ 0.01467
$ 7,583.65
$ 7,583.65
$ 0.01467
17 CKB/HT Huobi Global
$ 0.01513
$ 7,463.18
$ 7,463.18
$ 0.01513
18 CKB/BTC Gate.io
$ 0.01505
$ 4,819.31
$ 4,819.31
$ 0.01505
19 CKB/ETH Gate.io
$ 0.01483
$ 130.52
$ 130.52
$ 0.01483
20 CKB/USDT BKEX
$ 0.01502
$ 2.19 million
$ 2.19 million
$ 0.01502
21 CKB/USDT Nami
$ 0.01502
$ 1.31 million
$ 1.31 million
$ 0.01502
22 CKB/ETH Bibox
$ 0.01435
$ 847,936.78
$ 847,936.78
$ 0.01435
23 CKB/INR WazirX
$ 0.01585
$ 791,469.03
$ 791,469.03
$ 0.01585
24 CKB/USDT DragonEx
$ 0.01498
$ 171,304.49
$ 171,304.49
$ 0.01498
25 CKB/USDT Hotbit
$ 0.01512
$ 114,152.91
$ 114,152.91
$ 0.01512
26 CKB/BTC FLYBIT
$ 0.01609
$ 69,466.73
$ 69,466.73
$ 0.01609
27 CKB/USDT CoinTiger
$ 0.01503
$ 53,727.93
$ 53,727.93
$ 0.01503
28 CKB/USDT CoinEx
$ 0.01509
$ 46,736.28
$ 46,736.28
$ 0.01509
29 CKB/BTC Hotbit
$ 0.01510
$ 43,318.37
$ 43,318.37
$ 0.01510
30 CKB/INR CoinDCX
$ 0.01599
$ 27,280.74
$ 27,280.74
$ 0.01599
31 CKB/USDT Bibox
$ 0.01362
$ 24,518.13
$ 24,518.13
$ 0.01362
32 CKB/USDT ProBit
$ 0.01501
$ 16,697.53
$ 16,697.53
$ 0.01501
33 CKB/BTC CoinEx
$ 0.01498
$ 7,945.43
$ 7,945.43
$ 0.01498
34 CKB/USDT LBank
$ 0.01472
$ 4,006.71
$ 4,006.71
$ 0.01472
35 CKB/BTC HitBTC
$ 0.01495
$ 1,287.05
$ 1,287.05
$ 0.01495
36 CKB/BTC Bitcoin.com
$ 0.01495
$ 1,287.05
$ 1,287.05
$ 0.01495
37 CKB/USD Bitcoin.com
$ 0.01489
$ 1,037.51
$ 1,037.51
$ 0.01489
38 CKB/USD HitBTC
$ 0.01489
$ 1,037.51
$ 1,037.51
$ 0.01489
39 CKB/BTC OceanEx
$ 0.0425
$ 823.56
$ 823.56
$ 0.0425
40 CKB/USDT OceanEx
$ 0.01572
$ 1.01
$ 1.01
$ 0.01572
Previous
1 2
Next
Markets 53
24u trade volume $ 27.55 million