Nervos Network (CKB) icon

Nervos Network (CKB) markets

All 53 Nervos Network (CKB) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets CKB price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 CKB/USDT Binance
$ 0.01491
$ 11.06 million
$ 11.06 million
$ 0.01491
2 CKB/USDT Huobi Global
$ 0.01494
$ 3.68 million
$ 3.68 million
$ 0.01494
3 CKB/BUSD Binance
$ 0.01488
$ 1.66 million
$ 1.66 million
$ 0.01488
4 CKB/BTC Binance
$ 0.01514
$ 1.29 million
$ 1.29 million
$ 0.01514
5 CKB/KRW Bithumb
$ 0.01533
$ 1.05 million
$ 1.05 million
$ 0.01533
6 CKB/BTC Huobi Global
$ 0.01492
$ 650,754.91
$ 650,754.91
$ 0.01492
7 CKB/USDT Kucoin
$ 0.01493
$ 590,363.67
$ 590,363.67
$ 0.01493
8 CKB/IDR Indodax
$ 0.01509
$ 433,119.02
$ 433,119.02
$ 0.01509
9 CKB/KRW Coinone
$ 0.01617
$ 260,547.57
$ 260,547.57
$ 0.01617
10 CKB/USDT Gate.io
$ 0.01494
$ 238,298.31
$ 238,298.31
$ 0.01494
11 CKB/USDT Crypto.com
$ 0.01496
$ 120,779.78
$ 120,779.78
$ 0.01496
12 CKB/BTC Kucoin
$ 0.01494
$ 50,723.74
$ 50,723.74
$ 0.01494
13 CKB/USDT Bithumb Global
$ 0.01503
$ 47,742.01
$ 47,742.01
$ 0.01503
14 CKB/USDT WazirX
$ 0.01486
$ 27,471.50
$ 27,471.50
$ 0.01486
15 CKB/USDT Bittrex
$ 0.01504
$ 9,252.84
$ 9,252.84
$ 0.01504
16 CKB/BTC Bittrex
$ 0.01467
$ 7,581.61
$ 7,581.61
$ 0.01467
17 CKB/HT Huobi Global
$ 0.01494
$ 7,210.85
$ 7,210.85
$ 0.01494
18 CKB/BTC Gate.io
$ 0.01495
$ 3,812.10
$ 3,812.10
$ 0.01495
19 CKB/ETH Gate.io
$ 0.01487
$ 130.83
$ 130.83
$ 0.01487
20 CKB/USDT BKEX
$ 0.01491
$ 2.20 million
$ 2.20 million
$ 0.01491
21 CKB/USDT Nami
$ 0.01492
$ 1.32 million
$ 1.32 million
$ 0.01492
22 CKB/ETH Bibox
$ 0.01404
$ 847,892.59
$ 847,892.59
$ 0.01404
23 CKB/INR WazirX
$ 0.01584
$ 791,382.33
$ 791,382.33
$ 0.01584
24 CKB/USDT DragonEx
$ 0.01483
$ 172,716.84
$ 172,716.84
$ 0.01483
25 CKB/USDT Hotbit
$ 0.01493
$ 111,215.65
$ 111,215.65
$ 0.01493
26 CKB/VNDC Nami
$ 0
$ 2.22
$ 2.22
$ 0
27 CKB/BTC FLYBIT
$ 0.01609
$ 69,448.05
$ 69,448.05
$ 0.01609
28 CKB/USDT CoinTiger
$ 0.01504
$ 53,898.34
$ 53,898.34
$ 0.01504
29 CKB/USDT CoinEx
$ 0.01501
$ 45,266.68
$ 45,266.68
$ 0.01501
30 CKB/BTC Hotbit
$ 0.01484
$ 41,954.62
$ 41,954.62
$ 0.01484
31 CKB/INR CoinDCX
$ 0.01591
$ 26,685.66
$ 26,685.66
$ 0.01591
32 CKB/USDT Bibox
$ 0.01363
$ 26,654.46
$ 26,654.46
$ 0.01363
33 CKB/USDT ProBit
$ 0.01498
$ 16,763.60
$ 16,763.60
$ 0.01498
34 CKB/BTC CoinEx
$ 0.01498
$ 7,992.28
$ 7,992.28
$ 0.01498
35 CKB/USDT LBank
$ 0.01524
$ 4,040.22
$ 4,040.22
$ 0.01524
36 CKB/BTC Bitcoin.com
$ 0.01495
$ 1,286.71
$ 1,286.71
$ 0.01495
37 CKB/BTC HitBTC
$ 0.01495
$ 1,286.71
$ 1,286.71
$ 0.01495
38 CKB/USD HitBTC
$ 0.01490
$ 1,038.38
$ 1,038.38
$ 0.01490
39 CKB/USD Bitcoin.com
$ 0.01490
$ 1,038.38
$ 1,038.38
$ 0.01490
40 CKB/BTC OceanEx
$ 0.0425
$ 823.34
$ 823.34
$ 0.0425
41 CKB/USDT OceanEx
$ 0.01574
$ 1.01
$ 1.01
$ 0.01574
Previous
1 2
Next
Markets 53
24u trade volume $ 26.93 million