Markets

Markets NEXO price 24h trade volume 24h volume Recommended
1 NEXO/USDT Binance
$ 0.843
$ 997,698.42
$ 997,698.42
$ 0.843
2 NEXO/BTC Binance
$ 0.845
$ 407,675.00
$ 407,675.00
$ 0.845
3 NEXO/WETH Uniswap v3 (Ethereum)
$ 0.836
$ 246,404.85
$ 246,404.85
$ 0.836
4 NEXO/USDT Bitforex
$ 0.841
$ 53,322.77
$ 53,322.77
$ 0.841
5 NEXO/USDT BitMart
$ 0.838
$ 44,117.96
$ 44,117.96
$ 0.838
6 NEXO/USDT MEXC Global
$ 0.839
$ 43,844.98
$ 43,844.98
$ 0.839
7 NEXO/USDT Bitget
$ 0.842
$ 42,949.16
$ 42,949.16
$ 0.842
8 NEXO/USDT Gate.io
$ 0.840
$ 24,374.73
$ 24,374.73
$ 0.840
9 NEXO/ETH Gate.io
$ 0.841
$ 14,488.12
$ 14,488.12
$ 0.841
10 NEXO/USDT Bybit
$ 0.842
$ 13,387.60
$ 13,387.60
$ 0.842
11 NEXO/USDT Bitfinex
$ 0.840
$ 13,293.46
$ 13,293.46
$ 0.840
12 NEXO/USDT HTX Global
$ 0.845
$ 10,939.40
$ 10,939.40
$ 0.845
13 NEXO/USDT DigiFinex
$ 0.824
$ 4,434.65
$ 4,434.65
$ 0.824
14 NEXO/USD Bitfinex
$ 0.840
$ 3,424.66
$ 3,424.66
$ 0.840
15 NEXO/BTC Bitfinex
$ 0.841
$ 2,195.91
$ 2,195.91
$ 0.841
16 NEXO/EUR Bitstamp
$ 0.820
$ 544.84
$ 544.84
$ 0.820
17 NEXO/USD Bitstamp
$ 0.810
$ 298.43
$ 298.43
$ 0.810
18 NEXO/USDT Bibox
$ 0.824
$ 8.65 million
$ 8.65M
$ 0.824
19 NEXO/USDT LATOKEN
$ 0.842
$ 130,174.09
$ 130,174.09
$ 0.842
20 NEXO/USDT BYDFi
$ 0.843
$ 89,638.85
$ 89,638.85
$ 0.843
21 NEXO/BTC MERCATOX
$ 0.806
$ 65,463.13
$ 65,463.13
$ 0.806
22 NEXO/USDT WhiteBIT
$ 0.840
$ 63,840.94
$ 63,840.94
$ 0.840
23 NEXO/USDT Dex-Trade
$ 0.840
$ 37,358.91
$ 37,358.91
$ 0.840
24 NEXO/BTC Dex-Trade
$ 0.841
$ 17,640.97
$ 17,640.97
$ 0.841
$ 0.844
$ 17,007.47
$ 17,007.47
$ 0.844
26 NEXO/USDT CoinEx
$ 0.836
$ 8,475.46
$ 8,475.46
$ 0.836
27 NEXO/USDT Bitrue
$ 0.839
$ 8,383.69
$ 8,383.69
$ 0.839
28 NEXO/BTC CoinEx
$ 0.832
$ 7,957.07
$ 7,957.07
$ 0.832
29 NEXO/BTC LATOKEN
$ 0.843
$ 7,834.40
$ 7,834.40
$ 0.843
30 NEXO/USDT Nominex.io
$ 0.839
$ 1,381.42
$ 1,381.42
$ 0.839
31 NEXO/USDT Mudrex
$ 0.842
$ 523.53
$ 523.53
$ 0.842
32 NEXO/BTC BeQuant
$ 0.835
$ 439.57
$ 439.57
$ 0.835
33 NEXO/BTC HitBTC
$ 0.836
$ 439.74
$ 439.74
$ 0.836
34 NEXO/IDR Indodax
$ 0.838
$ 424.62
$ 424.62
$ 0.838
35 NEXO/USD HitBTC
$ 0.821
$ 349.18
$ 349.18
$ 0.821
36 NEXO/USD BeQuant
$ 0.821
$ 349.18
$ 349.18
$ 0.821
37 NEXO/BTC Nominex.io
$ 0.837
$ 172.70
$ 172.70
$ 0.837
38 NEXO/USDT ProBit
$ 0.849
$ 85.90
$ 85.90
$ 0.849
39 NEXO/BTC NiceHash
$ 0.840
$ 5.54
$ 5.54
$ 0.840
Previous
1
Next
Markets 39
24h trade volume $ 11.03 million