Polis (POLIS) icon

Polis (POLIS) markets by trading volume

All 30 Polis (POLIS) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets POLIS price 24u trade volume 24h volume
1 POLIS/BTC SouthXchange
$ 0.4393
$ 18,320.20
$ 18,320.20
$ 0.4393
2 POLIS/BTC CREX24
$ 0.5556
$ 2,123.38
$ 2,123.38
$ 0.5556
3 POLIS/BCH SouthXchange
$ 0.5695
$ 10.83
$ 10.83
$ 0.5695
4 POLIS/DASH SouthXchange
$ 0.4413
$ 6.62
$ 6.62
$ 0.4413
5 POLIS/USD SouthXchange
$ 0.5541
$ 0.0392
$ 0.0392
$ 0.5541
6 POLIS/LTC SouthXchange
$ 0.5699
$ 0.001330
$ 0.001330
$ 0.5699
17 POLIS/ALQO OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
16 POLIS/LTC OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
15 POLIS/BCO OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
14 LTC/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
13 BCO/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
12 XRP/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
11 STEEM/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
10 POLIS/USD P2PB2B
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
9 POLIS/BTC P2PB2B
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
8 POLIS/ETH P2PB2B
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
18 ALQO/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
19 LRM/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
20 POLIS/LRM OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
30 POLIS/ETH STEX
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
29 BTC/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
28 POLIS/BTC OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
27 BTS/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
26 GFR/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
25 POLIS/GFR OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
24 POLIS/PIVX OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
23 PIVX/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
22 POLIS/SMART OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
21 SMART/POLIS OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
7 POLIS/BTC WhiteBIT
$ 4.30
$ 0
$ 0
$ 4.30
1
Markets 30
24u trade volume $ 20,461.06