SelfKey (KEY) icon

SelfKey (KEY) markets by trading volume

All 48 SelfKey (KEY) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets KEY price 24u trade volume 24h volume
1 KEY/USDT Binance
$ 0.001005
$ 108,408.82
$ 108,408.82
$ 0.001005
2 KEY/ETH Bibox
$ 0.000754
$ 52,674.20
$ 52,674.20
$ 0.000754
3 KEY/USDT HOTBIT
$ 0.000999
$ 45,521.67
$ 45,521.67
$ 0.000999
4 KEY/ETH HOTBIT
$ 0.001009
$ 29,935.18
$ 29,935.18
$ 0.001009
5 KEY/BTC HOTBIT
$ 0.001020
$ 29,667.56
$ 29,667.56
$ 0.001020
6 KEY/USDT MXC
$ 0.000749
$ 21,529.35
$ 21,529.35
$ 0.000749
7 KEY/ETH Binance
$ 0.001005
$ 16,180.60
$ 16,180.60
$ 0.001005
8 KEY/USD P2PB2B
$ 0.000996
$ 2,178.07
$ 2,178.07
$ 0.000996
9 KEY/BTC Kucoin
$ 0.001006
$ 1,497.81
$ 1,497.81
$ 0.001006
10 KEY/ETH Kucoin
$ 0.001012
$ 1,406.83
$ 1,406.83
$ 0.001012
11 KEY/ETH Kyber Network
$ 0.001024
$ 797.40
$ 797.40
$ 0.001024
12 KEY/USDT WTZ Exchange
$ 0.000750
$ 347.71
$ 347.71
$ 0.000750
13 ETH/KEY Uniswap
$ 0.000749
$ 325.60
$ 325.60
$ 0.000749
14 KEY/BTC ProBit
$ 0.00145
$ 52.80
$ 52.80
$ 0.00145
15 KEY/KRW ProBit
$ 0.000988
$ 34.92
$ 34.92
$ 0.000988
16 KEY/BTC P2PB2B
$ 0.001063
$ 14.02
$ 14.02
$ 0.001063
17 KEY/BTC HitBTC
$ 0.001033
$ 2.07
$ 2.07
$ 0.001033
18 KEY/BTC CREX24
$ 0.001063
$ 0.4497
$ 0.4497
$ 0.001063
19 KEY/ETH ExMarkets
$ 0.000443
$ 0
$ 0
$ 0.000443
20 KEY/BTC ExMarkets
$ 0.01294
$ 0
$ 0
$ 0.01294
21 KEY/BTC IDCM
$ 0.000386
$ 0
$ 0
$ 0.000386
22 KEY/USDT IDCM
$ 0.001117
$ 0
$ 0
$ 0.001117
23 KEY/ETH Bitcratic
$ 4.45
$ 0
$ 0
$ 4.45
24 KEY/USD WhiteBIT
$ 0.00205
$ 0
$ 0
$ 0.00205
25 KEY/ETH P2PB2B
$ 0.2515
$ 0
$ 0
$ 0.2515
26 KEY/BTC Lykke
$ 0.00966
$ 0
$ 0
$ 0.00966
27 KEY/ETH WhiteBIT
$ 0.00213
$ 0
$ 0
$ 0.00213
28 KEY/BTC WhiteBIT
$ 0.00213
$ 0
$ 0
$ 0.00213
29 KEY/USDT Bibox
$ 0.00140
$ 0
$ 0
$ 0.00140
30 KEY/ETH HitBTC
$ 0.001095
$ 0
$ 0
$ 0.001095
31 KEY/ETH Lykke
$ 0.00312
$ 0
$ 0
$ 0.00312
32 KEY/BTC Tidex
$ 0.001063
$ 0
$ 0
$ 0.001063
33 KEY/ETH Tidex
$ 0.000276
$ 0
$ 0
$ 0.000276
34 KEY/BTC RightBTC
$ 0.000676
$ 0
$ 0
$ 0.000676
35 KEY/ETH RightBTC
$ 0.00426
$ 0
$ 0
$ 0.00426
36 KEY/ETP RightBTC
$ 0.000070
$ 0
$ 0
$ 0.000070
37 KEY/ETH ABCC
$ 0.00396
$ 0
$ 0
$ 0.00396
38 KEY/BTC ABCC
$ 0.00290
$ 0
$ 0
$ 0.00290
39 KEY/BTC Bibox
$ 0.001352
$ 0
$ 0
$ 0.001352
40 KEY/ETH IDEX
$ 0.000758
$ 0
$ 0
$ 0.000758
41 KEY/USDT LATOKEN
$ 0.00224
$ 0
$ 0
$ 0.00224
42 KEY/BTC LATOKEN
$ 0.000386
$ 0
$ 0
$ 0.000386
43 KEY/ETH LATOKEN
$ 0.00224
$ 0
$ 0
$ 0.00224
44 KEY/ETH OKEx
$ 0.00779
$ 0
$ 0
$ 0.00779
45 KEY/BTC OKEx
$ 0.00715
$ 0
$ 0
$ 0.00715
46 KEY/BTC Binance
$ 0.001256
$ 0
$ 0
$ 0.001256
47 KEY/ETH Gatecoin
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
48 KEY/BTC Gatecoin
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Markets 5
24u trade volume $ 33,859.49