Kusama (KSM) icon

Kusama (KSM) markets

All 65 Kusama (KSM) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets KSM price 24u trade volume 24h volume
1 KSM/USDT Binance
$ 422.46
$ 71.38 million
$ 71.38 million
$ 422.46
2 KSM/USDT OKEx
$ 422.44
$ 46.07 million
$ 46.07 million
$ 422.44
3 KSM/USDT Huobi Global
$ 424.31
$ 30.42 million
$ 30.42 million
$ 424.31
4 KSM/USDT BitMart
$ 424.23
$ 21.01 million
$ 21.01 million
$ 424.23
5 KSM/USDT BiKi
$ 423.16
$ 18.24 million
$ 18.24 million
$ 423.16
6 KSM/USDT DigiFinex
$ 422.52
$ 13.61 million
$ 13.61 million
$ 422.52
7 KSM/BUSD Binance
$ 422.04
$ 11.53 million
$ 11.53 million
$ 422.04
8 KSM/BTC Binance
$ 422.77
$ 9.27 million
$ 9.27 million
$ 422.77
9 KSM/BTC OKEx
$ 422.62
$ 7.66 million
$ 7.66 million
$ 422.62
10 KSM/USDT Kucoin
$ 424.78
$ 6.42 million
$ 6.42 million
$ 424.78
11 KSM/USD Kraken
$ 423.53
$ 6.21 million
$ 6.21 million
$ 423.53
$ 425.02
$ 4.49 million
$ 4.49 million
$ 425.02
13 KSM/USDT Gate.io
$ 424.06
$ 4.24 million
$ 4.24 million
$ 424.06
14 KSM/USDT FLYBIT
$ 412.14
$ 3.22 million
$ 3.22 million
$ 412.14
15 KSM/BTC Bibox
$ 423.16
$ 2.54 million
$ 2.54 million
$ 423.16
16 KSM/USDT BKEX
$ 422.76
$ 2.48 million
$ 2.48 million
$ 422.76
17 KSM/USDT ZB Global
$ 419.69
$ 2.08 million
$ 2.08 million
$ 419.69
18 KSM/USDT Bibox
$ 423.64
$ 2.06 million
$ 2.06 million
$ 423.64
19 KSM/ETH OKEx
$ 421.83
$ 2.06 million
$ 2.06 million
$ 421.83
20 KSM/USDT CoinTiger
$ 424.72
$ 1.68 million
$ 1.68 million
$ 424.72
21 KSM/EUR Kraken
$ 423.95
$ 1.67 million
$ 1.67 million
$ 423.95
22 KSM/BTC Huobi Global
$ 423.33
$ 1.48 million
$ 1.48 million
$ 423.33
23 KSM/ETH Bibox
$ 421.64
$ 1.46 million
$ 1.46 million
$ 421.64
24 KSM/USD tokenize
$ 418.97
$ 1.17 million
$ 1.17 million
$ 418.97
27 KSM/BNB Binance
$ 422.61
$ 969,095.27
$ 969,095.27
$ 422.61
25 KSM/USDT Bitrue
$ 424.80
$ 968,365.28
$ 968,365.28
$ 424.80
26 KSM/USDT LBank
$ 423.86
$ 961,648.94
$ 961,648.94
$ 423.86
$ 424.10
$ 824,551.03
$ 824,551.03
$ 424.10
29 KSM/THB Bitkub
$ 424.39
$ 707,404.63
$ 707,404.63
$ 424.39
30 KSM/KRW Bithumb
$ 439.09
$ 647,272.84
$ 647,272.84
$ 439.09
31 KSM/USDT TOKOK
$ 421.86
$ 482,730.27
$ 482,730.27
$ 421.86
32 KSM/BTC Kraken
$ 422.62
$ 411,407.12
$ 411,407.12
$ 422.62
33 KSM/USDT MXC
$ 423.92
$ 408,432.38
$ 408,432.38
$ 423.92
34 KSM/DOT Kraken
$ 422.60
$ 359,977.86
$ 359,977.86
$ 422.60
35 KSM/USD Bitfinex
$ 426.13
$ 334,227.93
$ 334,227.93
$ 426.13
36 KSM/USDT Bitfinex
$ 425.34
$ 331,184.74
$ 331,184.74
$ 425.34
37 KSM/BTC FLYBIT
$ 414.24
$ 325,580.61
$ 325,580.61
$ 414.24
38 KSM/BTC Kucoin
$ 421.69
$ 265,154.14
$ 265,154.14
$ 421.69
39 KSM/USDT Crypto.com
$ 421.83
$ 149,462.38
$ 149,462.38
$ 421.83
40 KSM/CRO Crypto.com
$ 421.89
$ 140,769.57
$ 140,769.57
$ 421.89
41 KSM/ETH Kraken
$ 424.14
$ 139,062.46
$ 139,062.46
$ 424.14
42 KSM/USDT CoinEx
$ 412.04
$ 132,856.63
$ 132,856.63
$ 412.04
43 KSM/USDT Hotbit
$ 422.87
$ 113,355.57
$ 113,355.57
$ 422.87
44 KSM/BTC MXC
$ 424.69
$ 86,270.56
$ 86,270.56
$ 424.69
45 KSM/HUSD Huobi Global
$ 415.99
$ 68,244.56
$ 68,244.56
$ 415.99
46 KSM/BTC Bitrue
$ 423.44
$ 50,879.31
$ 50,879.31
$ 423.44
47 KSM/USDT Bittrex
$ 425.71
$ 45,781.92
$ 45,781.92
$ 425.71
48 KSM/BTC Hotbit
$ 423.37
$ 38,701.07
$ 38,701.07
$ 423.37
49 KSM/USDT WazirX
$ 423.81
$ 32,359.87
$ 32,359.87
$ 423.81
50 KSM/HT Huobi Global
$ 422.53
$ 22,379.72
$ 22,379.72
$ 422.53
1 2
Markets 65
24u trade volume $ 277.06 million