Autonio (NIO) icon

Autonio (NIO) markets by trading volume

All 30 Autonio (NIO) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets NIO price 24u trade volume 24h volume
1 NIO/BTC mercatox
$ 0.000387
$ 0.9664
$ 0.9664
$ 0.000387
2 NIO/ARRR OpenLedger
$ 0.01630
$ 0
$ 0
$ 0.01630
3 ARRR/NIO OpenLedger
$ 0.01549
$ 0
$ 0
$ 0.01549
4 BEET/NIO OpenLedger
$ 0.02151
$ 0
$ 0
$ 0.02151
5 NIO/BEET OpenLedger
$ 0.02498
$ 0
$ 0
$ 0.02498
6 SEK/NIO OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
7 NIO/SEK OpenLedger
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
8 NIO/ECA OpenLedger
$ 0.02822
$ 0
$ 0
$ 0.02822
9 ECA/NIO OpenLedger
$ 0.02595
$ 0
$ 0
$ 0.02595
10 NIO/DOGEC OpenLedger
$ 0.02140
$ 0
$ 0
$ 0.02140
11 DOGEC/NIO OpenLedger
$ 0.02140
$ 0
$ 0
$ 0.02140
12 NIO/ENJ OpenLedger
$ 0.01931
$ 0
$ 0
$ 0.01931
13 ENJ/NIO OpenLedger
$ 0.01929
$ 0
$ 0
$ 0.01929
14 POWR/NIO OpenLedger
$ 0.01560
$ 0
$ 0
$ 0.01560
15 NIO/GIC OpenLedger
$ 0.02100
$ 0
$ 0
$ 0.02100
16 NIO/POWR OpenLedger
$ 0.01563
$ 0
$ 0
$ 0.01563
17 GIC/NIO OpenLedger
$ 0.02071
$ 0
$ 0
$ 0.02071
18 BTC/NIO OpenLedger
$ 0.00947
$ 0
$ 0
$ 0.00947
19 NIO/BTC OpenLedger
$ 0.00947
$ 0
$ 0
$ 0.00947
20 BTC/NIO CryptoBridge
$ 0.01371
$ 0
$ 0
$ 0.01371
21 NIO/BTC CryptoBridge
$ 0.01372
$ 0
$ 0
$ 0.01372
22 NIO/ETH Ethfinex
$ 0.00405
$ 0
$ 0
$ 0.00405
23 NIO/USD Ethfinex
$ 0.00182
$ 0
$ 0
$ 0.00182
24 NIO/ETH Bitfinex
$ 0.00404
$ 0
$ 0
$ 0.00404
25 NIO/USD Bitfinex
$ 0.00182
$ 0
$ 0
$ 0.00182
26 NIO/USD EXRATES
$ 0.001012
$ 0
$ 0
$ 0.001012
27 NIO/ETH EXRATES
$ 0.00181
$ 0
$ 0
$ 0.00181
28 NIO/BTC EXRATES
$ 0.000193
$ 0
$ 0
$ 0.000193
29 NIO/ETH IDEX
$ 0.001154
$ 0
$ 0
$ 0.001154
30 NIO/ETH Nebula
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Markets 0
24u trade volume $ 0