UTRUST (UTK) icon

UTRUST (UTK) markets by trading volume

All 30 UTRUST (UTK) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets UTK price 24u trade volume 24h volume
1 UTK/USDT OKEx
$ 0.01163
$ 647,784.86
$ 647,784.86
$ 0.01163
2 UTK/ETH Kucoin
$ 0.01174
$ 91,364.80
$ 91,364.80
$ 0.01174
3 UTK/BTC DigiFinex
$ 0.01174
$ 45,970.07
$ 45,970.07
$ 0.01174
4 UTK/ETH DigiFinex
$ 0.01161
$ 45,900.39
$ 45,900.39
$ 0.01161
5 UTK/ETH Huobi Global
$ 0.01173
$ 36,811.75
$ 36,811.75
$ 0.01173
6 UTK/BTC Kucoin
$ 0.01174
$ 33,031.58
$ 33,031.58
$ 0.01174
7 UTK/BTC Huobi Global
$ 0.01164
$ 29,615.04
$ 29,615.04
$ 0.01164
8 UTK/USDT LBank
$ 0.01163
$ 15,083.88
$ 15,083.88
$ 0.01163
9 UTK/ETH HitBTC
$ 0.01171
$ 801.38
$ 801.38
$ 0.01171
10 UTK/BTC HitBTC
$ 0.01169
$ 599.33
$ 599.33
$ 0.01169
11 UTK/USD HitBTC
$ 0.01155
$ 357.53
$ 357.53
$ 0.01155
12 UTK/USD Ethfinex
$ 0.01466
$ 151.71
$ 151.71
$ 0.01466
13 UTK/USD Bitfinex
$ 0.01466
$ 151.71
$ 151.71
$ 0.01466
14 UTK/BTC Bittrex
$ 0.01184
$ 62.44
$ 62.44
$ 0.01184
15 UTK/BTC LiveCoin
$ 0.01193
$ 7.64
$ 7.64
$ 0.01193
16 UTK/USDT LiveCoin
$ 0.01247
$ 0
$ 0
$ 0.01247
17 UTK/USD Bitcoin.com
$ 0.01378
$ 0
$ 0
$ 0.01378
18 UTK/ETH Bitcoin.com
$ 0.01389
$ 0
$ 0
$ 0.01389
19 UTK/BTC Bitcoin.com
$ 0.01392
$ 0
$ 0
$ 0.01392
20 UTK/ETH CoinExchange
$ 0.00635
$ 0
$ 0
$ 0.00635
21 UTK/BTC CoinExchange
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
22 UTK/ETH LiveCoin
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
23 UTK/ETH LATOKEN
$ 0.00941
$ 0
$ 0
$ 0.00941
24 UTK/USDT COINALL
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
25 UTK/ETH ForkDelta
$ 0.02156
$ 0
$ 0
$ 0.02156
26 UTK/ETH Ethfinex
$ 0.01049
$ 0
$ 0
$ 0.01049
27 UTK/BTC Ethfinex
$ 0.01319
$ 0
$ 0
$ 0.01319
28 UTK/ETH Bitfinex
$ 0.01049
$ 0
$ 0
$ 0.01049
29 UTK/BTC Bitfinex
$ 0.01319
$ 0
$ 0
$ 0.01319
30 UTK/ETH IDEX
$ 0.01108
$ 0
$ 0
$ 0.01108
Markets 1
24u trade volume $ 8.27