UTRUST (UTK) icon

UTRUST (UTK) markets

All 58 UTRUST (UTK) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets UTK price 24u trade volume 24h volume Recommended
1 UTK/USDT Binance
$ 0.3739
$ 3.45 million
$ 3.45 million
$ 0.3739
2 UTK/USDT OKEx
$ 0.3741
$ 1.27 million
$ 1.27 million
$ 0.3741
3 UTK/BTC Binance
$ 0.3713
$ 1.13 million
$ 1.13 million
$ 0.3713
4 UTK/USDT Huobi Global
$ 0.3744
$ 847,217.59
$ 847,217.59
$ 0.3744
5 UTK/BTC Kucoin
$ 0.3724
$ 496,322.93
$ 496,322.93
$ 0.3724
6 UTK/EUR Bitvavo
$ 0.3730
$ 367,530.38
$ 367,530.38
$ 0.3730
7 UTK/USDT Gate.io
$ 0.3726
$ 186,542.68
$ 186,542.68
$ 0.3726
8 UTK/ETH Huobi Global
$ 0.3722
$ 124,619.03
$ 124,619.03
$ 0.3722
9 UTK/ETH Kucoin
$ 0.3722
$ 62,057.69
$ 62,057.69
$ 0.3722
10 UTK/BTC Huobi Global
$ 0.3713
$ 49,944.71
$ 49,944.71
$ 0.3713
11 UTK/BTC Bittrex
$ 0.3724
$ 27,578.94
$ 27,578.94
$ 0.3724
12 UTK/USD CEX.IO
$ 0.3726
$ 24,968.14
$ 24,968.14
$ 0.3726
13 UTK/ETH Gate.io
$ 0.3706
$ 5,735.68
$ 5,735.68
$ 0.3706
14 UTK/USD Bitfinex
$ 0.3531
$ 1,226.79
$ 1,226.79
$ 0.3531
15 UTK/USDT Bithumb Global
$ 0.4933
$ 19.24
$ 19.24
$ 0.4933
16 UTK/USDT Bitrue
$ 0.3745
$ 537,249.92
$ 537,249.92
$ 0.3745
17 UTK/USDT Nami
$ 0.3735
$ 419,347.44
$ 419,347.44
$ 0.3735
18 UTK/BUSD Binance
$ 0.3714
$ 347,764.64
$ 347,764.64
$ 0.3714
19 UTK/BTC HitBTC
$ 0.3719
$ 227,375.68
$ 227,375.68
$ 0.3719
20 UTK/VNDC Nami
$ 0
$ 2.87
$ 2.87
$ 0
21 UTK/USDT ProBit
$ 0.3744
$ 69,621.54
$ 69,621.54
$ 0.3744
22 UTK/USD HitBTC
$ 0.3711
$ 66,952.47
$ 66,952.47
$ 0.3711
23 UTK/BTC ProBit
$ 0.3713
$ 62,123.74
$ 62,123.74
$ 0.3713
24 UTK/USDT CoinEx
$ 0.3765
$ 44,109.11
$ 44,109.11
$ 0.3765
25 UTK/USDT CEX.IO
$ 0.3757
$ 28,303.68
$ 28,303.68
$ 0.3757
26 UTK/USDT Hotbit
$ 0.3752
$ 24,087.64
$ 24,087.64
$ 0.3752
27 UTK/BTC Hotbit
$ 0.3626
$ 19,658.69
$ 19,658.69
$ 0.3626
28 UTK/ETH HitBTC
$ 0.3725
$ 11,396.27
$ 11,396.27
$ 0.3725
29 UTK/EUR Bitladon
$ 0.3757
$ 2,388.90
$ 2,388.90
$ 0.3757
Previous
1 2
Next
Markets 58
24u trade volume $ 9.91 million