Eidoo (EDO) icon

Eidoo (EDO) exchanges list and rates

Complete list of 15 Eidoo (EDO) exchanges. View live rates ranked by trading volume.

Exchanges EDO price 24h trade volume 24h volume
$ 0.2627
$ 1.12 million
$ 1.12 million
$ 0.2627
2 Binance BTI verified
$ 0.2604
$ 1.07 million
$ 1.07 million
$ 0.2604
$ 0.2623
$ 368,695.35
$ 368,695.35
$ 0.2623
4 Bitfinex BTI verified
$ 0.2615
$ 60,211.23
$ 60,211.23
$ 0.2615
$ 0.2615
$ 60,211.23
$ 60,211.23
$ 0.2615
$ 0.2630
$ 48,246.11
$ 48,246.11
$ 0.2630
$ 0.2591
$ 11,049.42
$ 11,049.42
$ 0.2591
$ 0.1500
$ 1.91
$ 1.91
$ 0.1500
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
Exchanges 1
24h trade volume $ 0