Bezant (BZNT) icon

Bezant (BZNT) markets by trading volume

All 13 Bezant (BZNT) markets ranked by trading volume. View live rates, ranks and volumes.

Markets BZNT price 24u trade volume 24h volume
1 BZNT/KRW Bithumb
$ 0.00586
$ 330,749.80
$ 330,749.80
$ 0.00586
2 BZNT/BTC HOTBIT
$ 0.00613
$ 3,137.37
$ 3,137.37
$ 0.00613
3 BZNT/ETH HOTBIT
$ 0.00644
$ 3,031.79
$ 3,031.79
$ 0.00644
4 BZNT/BNB Binance DEX
$ 0.00470
$ 0
$ 0
$ 0.00470
5 BZNT/LTC TradeSatoshi
$ 0.1144
$ 0
$ 0
$ 0.1144
6 BZNT/ETH TradeSatoshi
$ 0.00303
$ 0
$ 0
$ 0.00303
7 BZNT/BTC TradeSatoshi
$ 0.02414
$ 0
$ 0
$ 0.02414
8 BZNT/DOGE TradeSatoshi
$ 0.0389
$ 0
$ 0
$ 0.0389
9 BZNT/BIX Bibox
$ 0.00991
$ 0
$ 0
$ 0.00991
10 BZNT/ETH Bibox
$ 0.00320
$ 0
$ 0
$ 0.00320
11 BZNT/BTC Bibox
$ 0.00946
$ 0
$ 0
$ 0.00946
12 BZNT/ETH IDEX
$ 0.00646
$ 0
$ 0
$ 0.00646
13 BZNT/ETH fatbtc
$ 0.00680
$ 0
$ 0
$ 0.00680
Markets 8
24u trade volume $ 0