POLIS to USDT market on Gate.io

Price and trading volume data of the Polis (POLIS) to Tether USD (USDT) market on Gate.io exchange.
Recommended

About POLIS/USDT

An overview of POLIS/USDT on Gate.io exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 0.1602
Close price 0.1594 USDT
Market rank 6,633
Exchange Gate.io
Base currency POLIS
Quote currency USDT

Volume statistics

Statistics of POLIS/USDT showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 31,845.88
24h base volume 202,405.40 POLIS
24h quote volume 31,684.78 USDT