Mina Protocol Token (MINA) icon

Mina Protocol Token (MINA) exchanges

Complete list of 17 Mina Protocol Token (MINA) exchanges. View live rates ranked by trading volume.

Exchanges MINA price 24h trade volume 24h volume Recommended
$ 2.199
$ 23.80 million
$ 23.80 million
$ 2.20
$ 2.194
$ 3.49 million
$ 3.49 million
$ 2.19
$ 2.196
$ 1.78 million
$ 1.78 million
$ 2.20
$ 2.203
$ 1.76 million
$ 1.76 million
$ 2.20
$ 2.193
$ 998,095.45
$ 998,095.45
$ 2.19
$ 2.317
$ 379,016.58
$ 379,016.58
$ 2.32
$ 2.189
$ 160,703.59
$ 160,703.59
$ 2.19
$ 2.273
$ 27,034.02
$ 27,034.02
$ 2.27
$ 2.260
$ 4,364.29
$ 4,364.29
$ 2.26
$ 2.194
$ 14.85 million
$ 14.85 million
$ 2.19
$ 2.251
$ 7.29 million
$ 7.29 million
$ 2.25
$ 2.198
$ 1.12 million
$ 1.12 million
$ 2.20
$ 2.199
$ 595,670.67
$ 595,670.67
$ 2.20
$ 2.178
$ 240,857.03
$ 240,857.03
$ 2.18
$ 2.202
$ 204,728.16
$ 204,728.16
$ 2.20
$ 2.198
$ 48,532.34
$ 48,532.34
$ 2.20
$ 2.308
$ 27,092.91
$ 27,092.91
$ 2.31
Previous
1
Next
Exchanges 17
24h trade volume $ 56.78 million